Amir Hossein Akhondzadeh

مدیر مارکت اندروید اپس آی نیو طراح وب و برنامه نویس اندروید متولد شدم در تهران و زندگی می کنم در تهران
1,374
07
25
به دنیا آمده در

html:

100%

css:
70%

xml:
50%

java:
50%


ایمیل:ahahljoon@gmail.com
ایدی من در روبیکا